Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  वचनामृत  >>  बातम्या

समाधान
ऐक्य समूह
Tuesday, July 25, 2017 AT 11:28 AM (IST)
Tags: vc1
एकदा एक माणूस देवाला प्रसन्न करायचे म्हणून तपश्‍चर्या करण्यासाठी बसला. एक दिवस देव प्रसन्न होऊन त्याला म्हणाला, ‘तुला काय पाहिजे ते माग ! त्या माणसाने एकेक गोष्टी मागावयास सुरवात केली. देवाने आपल्या जवळच असलेला कमंडलू थोडासा तिरका केला. त्याप्रमाणे ती ती गोष्ट त्यातून बाहेर पडली. त्याच्या ज्या काही सुखाच्या कल्पना होत्या त्याप्रमाणे त्या गोष्टी मागितल्या. त्या देवाने सर्व दिल्या. त्यानंतर देवाने तो कमंडलू जमिनीवर सरळ उभा करून ठेवला. तसा माणूस म्हणाला, ‘या कमंडलूच्या तळाशी काय आहे. तीही गोष्ट मला दे.’ देव म्हणाला, ‘ती गोष्ट मात्र मी तुला देणार नाही.’ माणूस म्हणाला, ‘अशी कोणती गोष्ट तळाशी आहे की तू मला देणार नाहीस.’ देव म्हणाला, ‘त्या गोेष्टीचे नाव आहे समाधान. मी तुला समाधान दिले की तू मला विसरशील म्हणून मी तुला समाधान देणार नाही.’

कथा उपदेश : आयुष्यात जरी सर्व काही मिळाले तरी समाधान मिळतेच असे नाही.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: