Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  वचनामृत  >>  बातम्या

गुरूचे महात्म्य
ऐक्य समूह
Wednesday, July 26, 2017 AT 11:12 AM (IST)
Tags: vc1
एकदा एका शिष्याने श्रीरामकृष्ण परमहंसांना विचारले, ‘महाराज, गुरूचे कार्य शिष्याच्या जीवनात काय असते? गुरूपासून कोणता लाभ त्या शिष्याला मिळतो.?’ श्रीरामकृष्ण परमहंस हे व्यवहारातला दाखला देऊन सोपे उदाहरण देऊन उपदेश करण्यात अत्यंत चतुर होते. रामकृष्ण म्हणाले, ‘ती समोर समुद्रावर होडी दिसत आहे ना, ती कलकत्त्याला पोहोचवयास किती तास लागतील?’ शिष्याने थोडा वेळ विचार करून उत्तर दिले, ‘महाराज, त्या होडीला कलकत्त्याला पोहोचण्यास चार तास लागतील.’ आता असे पाहा. रामकृष्ण पुढे सांगू लागले, पलीकडे जी बोट दिसते आहे त्या बोटीला ही होडी लावली तर किती वेळात ही होडी कलकत्त्याला पोहोचेल?’ शिष्याने उत्तर दिले, ‘महाराज, तर मग ती अर्ध्या तासातच पोहोचेल.’ रामकृष्ण म्हणाले, ‘गुरुची महती अशीच आहे. शिष्याला वर्षानुवर्षे खडतर साधना करावी लागते. ती गुरूच्या प्रसादाने सहज व चटकन होते. गुरू हा ज्ञानाने प्राप्त झालेले चातुर्य व संपन्न व्यक्तिमत्त्व यांचा प्रतिनिधी आहे.
कथा उपदेश : गुरूमहिमा अगाध आहे. संसार सागर पार करण्यास गुरूसारखे दैवत नाही.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: