Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  वचनामृत  >>  बातम्या

विकल्प
ऐक्य समूह
Friday, November 03, 2017 AT 11:22 AM (IST)
Tags: vc1
एक पवित्र व वयस्कर संन्यासी आणि त्यांचा शिष्य दोघे प्रवासाला निघाले. वाटेमध्ये एक मोठा ओढा लागला. ओढ्याच्या काठी ते दोघेजण विश्रांती घेत होते. इतक्यात एक तरुण गवळण तेथे आली. तिला ओढा ओलांडून जाण्याचा काही धीर होईना. तिने स्वामींना मदत करण्याची विनंती केली. स्वामींनी तिला खांद्यावर बसवली आणि तिघेजण सावकाशपणे ओढा पार करून गेले. स्वामींच्या पाया पडून ती गवळण निघून गेली. नंतर गुरू व शिष्य पुढील प्रवासाला निघाले. दोघेजण चालत होते खरे पण शिष्याच्या मनातील विकल्प त्याला चैन पडू देईना. अखेर पाच दहा मैल चालून गेल्यावर तो म्हणाला, ‘स्वामी! आपण संन्यासी आहात. आपल्याला स्त्रीचा स्पर्श वर्ज्य आहे. असे असताना आपण त्या गवळणीला खांद्यावर कसे घेतले? त्यावर स्वामी हसून एवढेच बोलले, ‘अरे! ती गवळण अजून तुझ्या खांद्यावर आहे. याला काय करावे?’
कथा उपदेश : आपले मन शुद्ध हवे.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: