Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
मुख्य पान  >>  वचनामृत  >>  बातम्या

अंधानुकरण
ऐक्य समूह
Thursday, November 16, 2017 AT 11:29 AM (IST)
Tags: vc1
एकदा एका गावात खूप मोठा उत्सव होता. मिरवणुकीची तयारी चालली होती. गावातील मोठमोठे लोक मिरवणुकीत सामील झाले होते. ज्या रस्त्यावरून मिरवणूक जाणार होती त्या रस्त्याची सफाई करण्यात येत होती. सगळीकडे रोषणाई केली होती पण अचानक त्या स्वच्छ रस्त्यावर एका कुत्र्याने मलविसर्जन केले. सेवक अवाक् झाले. काही क्षणात मिरवणूक येतच होती. अत्यंत कमी वेळ होता. त्यामुळे सेवकांना काय करावे सुचेना. कुत्र्याच्या मलाचा दुर्गंध येऊ नये व ते दिसू नये म्हणून एका सेवकाने एक युक्ती केली. मिरवणुकीसाठी सुगंधी व सुंदर फुले आणलेली होती. त्यातील काही फुले त्यावर टाकून ते मल झाकून टाकले. मिरवणूक आली. मध्येच फुले वाहिलेलं ते ठिकाण पाहून व देवतास्थान समजून प्रत्येकाने काहीही विचार न करता त्यावर फुले वाहिली व नमस्कार करून जाऊ लागले. लोकांचा हा मूर्खपणा पाहून सेवक मनात हसला.
कथा उपदेश : गतानुगतिक न बनता विचार व चिकित्सा करून भक्ती करावी. अंधानुकरण करू नये.
© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: