Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
रामकृष्ण परमहंस यांची ही गोष्ट. रामकृष्ण परमहंस हे एके सकाळी नदीत स्नानाला गेले होते. स्नान करून सूर्याला अर्ध्य देण्यासाठी त्यांनी ओंजळत पाणी घेतले तेवढ्यातच त्या नदीत बुडत असणारा एक विंचू त्या पाण्यातून त्यांच्या ओंजळीत आलेला त्यांना दिसला. ओंजळीतील पाणी ओघळून गेल्याबरोबर त्या विंचवाने रामकृष्णांच्या हातांना दंश केला. लगेचच त्यांनी वेदनेने हात झटकला आणि विंचू नदीत पडून बुडायला लागला.

Monday, August 14, 2017 AT 11:23 AM (IST)

राजा बळी महान व्यक्तिमत्व असलेला पूज्य पुरुष होता. भगवान विष्णूने वामनरूप घेतले आणि बळीला पाताळात लोटले. त्याची मनस्थिती कशी आहे हे पाहण्यास विष्णू नारदाला म्हणाला, ‘नारदा ! एकदा बळीला भेटून ये.’ त्याप्रमाणे नारद बळीकडे गेले. बळीने त्यांचे स्वागत केले व येण्याचे कारण विचारले. नारद म्हणाले, ‘तू राज्यभ्रष्ट झालास. तुझे सर्व गमावले. आता तू कसा राहातोस हे प्रत्यक्ष पहावे म्हणून मी आलो.’ आपली अवस्था सांगताना बळी म्हणाला, ‘नारदा ! मी खरोखर समाधानी आहे.

Friday, August 11, 2017 AT 11:42 AM (IST)

स्वामी विवेकानंदांचे लहानपणीचे नाव होते नरेंद्र. या नरेंद्राच्या शाळेतील एक शिक्षक निवृत्त होणार होते. विद्यार्थ्यांचे ते लाडके शिक्षक असल्याने त्यांनीच आपल्या गुरुजींसाठी एक निरोप समारंभ आयोजिला होता. समारंभाला अध्यक्ष म्हणून शाळेचे मुख्याध्यापक पंडित ईश्‍वरचंद्र विद्यासागर यांना आमंत्रण होते. ते बंगालमधील एक ख्यातनाम विद्वान आणि देशभक्त होते.

Saturday, July 29, 2017 AT 11:20 AM (IST)

महात्मा गांधी आफ्रिकेत असतानाची ही गोष्ट. एक दिवस त्यांच्या नावाची तार आली. त्या तारेत त्यांचे थोरले बंधू लक्ष्मीदास हे 8 मार्च 1914 ला पोरबंदरला वारल्याचं कळवलं होतं! ती तार गांधीजींनी वाचली, अन लगेच दुसर्‍याजवळ दिली, ती वाचून तिथल्या त्यांच्या सगळ्या चाहत्यांना फार वाईट वाटलं. पण गांधीजींचं अंत:करण होतं खंबीर. त्यांचा ‘साह्यकर्ता दादा’ गेल्याचं ते दु:खदायक तर होतंच होतं. पण तरीही गांधीजींच्या नित्याच्या क्रमात काही खंड पडला नाही.

Friday, July 28, 2017 AT 11:32 AM (IST)

एका नगरीत एक धनिक राहात होता. त्याला पाच मुले होती. त्या सर्वांची त्याने लग्ने केली. पहिल्या चारही भावांच्या बायका घरकामात आळशी होत्या. कामावरून त्यांच्यात भांडणे होत असत. पाचवी सून गरीब घरातील व सुशिक्षित होती. तिने आल्याबरोबर पाहिले, की घरकाम करायला कोणीही पुढे येत नाही. ती रोज पहाटे उठून सर्व घरकाम करू लागली. स्वादिष्ट भोजन बनवून सर्वांना जेवायला वाढून मग स्वत: जेवू लागली. त्यामुळे सासू तिच्यावर खूश झाली.

Thursday, July 27, 2017 AT 11:27 AM (IST)

एकदा एका शिष्याने श्रीरामकृष्ण परमहंसांना विचारले, ‘महाराज, गुरूचे कार्य शिष्याच्या जीवनात काय असते? गुरूपासून कोणता लाभ त्या शिष्याला मिळतो.?’ श्रीरामकृष्ण परमहंस हे व्यवहारातला दाखला देऊन सोपे उदाहरण देऊन उपदेश करण्यात अत्यंत चतुर होते. रामकृष्ण म्हणाले, ‘ती समोर समुद्रावर होडी दिसत आहे ना, ती कलकत्त्याला पोहोचवयास किती तास लागतील?’ शिष्याने थोडा वेळ विचार करून उत्तर दिले, ‘महाराज, त्या होडीला कलकत्त्याला पोहोचण्यास चार तास लागतील.

Wednesday, July 26, 2017 AT 11:12 AM (IST)

एकदा एक माणूस देवाला प्रसन्न करायचे म्हणून तपश्‍चर्या करण्यासाठी बसला. एक दिवस देव प्रसन्न होऊन त्याला म्हणाला, ‘तुला काय पाहिजे ते माग ! त्या माणसाने एकेक गोष्टी मागावयास सुरवात केली. देवाने आपल्या जवळच असलेला कमंडलू थोडासा तिरका केला. त्याप्रमाणे ती ती गोष्ट त्यातून बाहेर पडली. त्याच्या ज्या काही सुखाच्या कल्पना होत्या त्याप्रमाणे त्या गोष्टी मागितल्या. त्या देवाने सर्व दिल्या. त्यानंतर देवाने तो कमंडलू जमिनीवर सरळ उभा करून ठेवला.

Tuesday, July 25, 2017 AT 11:28 AM (IST)

भारतीय युद्धामध्ये घटोत्कचाला मरण आले. पांडवांकडील सगळे रडू लागले. फक्त भगवान श्रीकृष्ण तेवढे प्रसन्न होते. पुन्हा पुन्हा आपला आनंद प्रगट करून ते अर्जुनाची पाठ थोपटीत होते. श्रीकृष्णाला एवढे प्रसन्न पाहून अर्जुन म्हणाला, “अरे मधुसूदना ! घटोत्कच केवढा महावीर होता. तो मेला म्हणून सारे पांडव व त्यांची सेना शोकाकुल झाले आहेत आणि तू मात्र प्रसन्न आहेस. याचे कारण काय?” श्रीकृष्ण म्हणाले, “अर्जुना ! आज खरोखर आनंदाचा प्रसंग आहे.

Monday, July 24, 2017 AT 11:37 AM (IST)

ब्र्रह्मज्ञानी आज्ञवलक्य सधन गृहस्थाश्रमी होता. त्याला दोन बायका होत्या. एकीचे नाव मैत्रेयी व दुसरीचे नाव कात्यायनी. एके दिवशी याज्ञवलक्याने मैत्रेयीला हाक मारली व तो तिला म्हणाला, ‘मैत्रेयी ! मी आता संन्यास घेणार आहे. म्हणून तू आणि कात्यायनी दोघींमध्ये माझ्या संपत्तीची वाटणी करून देतो.’ कात्यायनी संसारी वृत्तीची साधी बायको होती. मैत्रेयी अध्यात्मवृत्तीची बायको होती. तिला पतीच्या संपत्तीची वाटणी हवी होती. परंतु या नश्‍वर संपत्तीची नको होती.

Friday, July 21, 2017 AT 11:12 AM (IST)

गावातल्या एका माणसाचा कुत्रा मोठा गुणी, इमानी होता. सर्व गावाचं रक्षण करीत असे. काही कारणांनी त्या माणसाला आपला कुत्रा सावकाराला विकावा लागला. एक रात्री सावकाराच्या घरी चोर आला. पैशाची थैली घेऊन पळून जाणार्‍या चोराला कुत्र्यानं पाठलाग करून धरले व त्याचा कडकडून चावा घेतला. दुसर्‍या दिवशी सावकाराचा धोतराचा सोगा तोंडात धरून ओढत त्यानं सावकाराला त्या पडक्या विहिरीपाशी नेलं. तिथं चोरानं पैशाची थैली टाकली होती. सावकाराला फार आनंद झाला.

Tuesday, July 18, 2017 AT 11:24 AM (IST)

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: